<% 'Opdateret den 14. maj 2002 'Hent cookie fra bruger og kontroller skærmopløsningen if request.cookies ("screen") = "1024x768" then response.write ("") end if if request.cookies ("screen") = "800x600" then response.write ("") end if %> Welsh Springer Spaniel

FCI Standard 126 

WELSH SPRINGER SPANIEL

 HELHEDSINDTRYK  Harmonisk, kompakt, ikke for langbenet, tydeligt bygget til udholdenhed og hårdt arbejde. Den bevæger sig hurtigt og  livligt med stor energi og godt fraskub.
 KARAKTERISTISKE
 TRÆK
 Meget gammel og karakteristisk race af ren afstamning. Stærk, munter og meget aktiv.
 TEMPERAMENT  Venligt gemyt, viser sig ikke aggressiv eller nervøs.
 HOVED  Skallen af passende længde og let hvælvet. Klart markeret stop, fintmejslet under øjnene. Næseparti middellangt, lige  og ret kvadratisk. Næsebor veludviklede, næsen brun til mørk.
 ØJNE  Nøddebrune eller mørke, middelstore og hverken fremtrædende eller dybtliggende. Blinkhinden må ikke  kunne ses.
 ØRER  Passende lavt ansatte, hængende tæt til kinderne. De er forholdsvis små og bliver gradvis smallere mod spidsen. Deres  form minder om et vinblad.
 BID  Stærke kæber med perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid, d.v.s. at de øverste fortænder overlapper de underste  og er placeret vinkelret på kæben.
 HALS  Lang, muskuløs og uden overflødig halshud. Den glider smukt over i skrånende skuldre.
 FORPART  Forbenene middellange, lige og med kraftige knogler.
 KROPSTYKKE  Kroppen ikke lang, men stærk og muskuløs. Brystet dybt med godt hvælvede ribben. Kropslængden skal svare  harmonisk til benlængden. Lænden muskuløs og let buet. Godt udfyldt.
 BAGPART  Stærk og muskuløs, bred og godt udviklet med dybe underlår. Bagben med god knoglebygning, lave haser og moderat  knævinkler, hverken drejet indad eller udad.
 POTER  Runde med tykke trædepuder. Faste og katteagtige, ikke store og åbne.
 HALE  Godt og lavt ansat, aldrig båret over ryglinien. Bevæges ivrigt under arbejdet.
 BEVÆGELSER  Bløde, kraftfulde, jordvindende bevægelser. Godt fraskub.
 PELS  Glat eller fladt tilliggende med silkeagtig struktur, aldrig ru eller bølget. Krøllet pels er særdeles uønsket. Moderat  behæng på forben og på bagben over hasen. Ører og hale med let behæng.
 FARVE  Eneste tilladte: Hvid med kastanierøde aftegninger.
 STØRRELSE  Omtrentlig skulderhøjde: Hanner; 48 cm. Tæver; 46 cm.
 FEJL  Enhver afvigelse fra de foregående punkter skal betragtes som fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje  forhold til afvigelsens omfang.
 BEMÆRK  Hanhunde skal have to normalt udviklede tekstikler i pungen.